Chứng khoán

Ngày nay chứng khoán được biết đến rộng rãi trong số các cổ đông phổ thông

Để bắt đầu, bạn phải chọn một công ty hoặc một tập đoàn cụ thể để đầu tư. Hơn nữa, sở hữu chứng khoán cho bạn quyền nhận cổ tức hoặc bán cổ phiếu của bạn cho người khác.

stocks

Đầu tư như thế nào

Bạn có thể dễ dàng bắt đầu bằng việc tạo một tài khoản giao dịch, nạp tiền vào tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng.

Giao dịch chứng khoán hoạt động như thế nào

Cổ phiếu có thể được chia thành các kiểu và các loại.

1. Cổ phiếu phổ thông là loại phổ biến nhất. Loại cổ phiếu này mang lại quyền biểu quyết cho mỗi cổ đông và cho phép chủ sở hữu tham gia bình đẳng vào khoản cổ tức của công ty. Nếu tổ chức bị giải thể, tiền thanh lý tài sản của tổ chức thu được sẽ được chia đều theo cổ phần các cổ đông nắm giữ.

2. Cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết không đem lại cho cổ đông quyền biểu quyết cũng như tham dự các cuộc họp chung của công ty. Các cổ phiếu này thường được trao cho nhân viên như là khoản tiền thù lao dưới dạng cổ tức nhằm mục đích tối thiểu hóa trách khoản nợ thuế của công ty.

3. Các cổ phiếu ưu đãi cho phép chủ sở hữu nhận được số cổ tức cố định hàng năm và được phép nhận trước các cổ đông chỉ sở hữu cổ phiếu phổ thông. Thông thường nó được biểu hiện dưới dạng phần trăm của giá trị danh nghĩa (giá trị đã được biểu thị khi các cổ phiếu đã được phát hành).

4. Cổ phiếu có thể hoàn lại được phát hành theo các điều khoản mà công ty sẽ / có thể mua lại vào một thời điểm trong tương lai. Điều này do giám đốc công ty tự quyết định. Nó thường được thực hiện với các cổ phiếu không có quyền biểu quyết để khi mà nhân viên nghỉ việc, cổ phiếu có thể được thu hồi theo giá trị danh nghĩa. Với tất cả các thông tin ở trên, bạn chỉ có thể chọn cho mình loại cổ phiếu thích hợp nhất.

Điều kiện giao dịch

Trợ lý giao dịch riêng

Cổ tức

Miễn thuế

Đăng ký một tài khoản ADVANTAGE ngay

để trở thành một nhà kinh doanh trao đổi thành công