Các chỉ số

Các chỉ số hoặc chỉ số cũng là một dạng giao dịch phổ biến

Mục đích chính của một chỉ số là để biểu thị cho sự biến động của một thị trường cụ thể hoặc một phân khúc thị trường. Do đó, cách hiệu quả nhất để giám sát một chỉ số cụ thể là hiểu các chứng khoán đã hình thành nên chỉ số.
Ví dụ, chỉ số NASDAQ chủ yếu bao gồm các cổ phiếu công nghệ và do đó có thể được nhìn nhận như một thước đo hiệu suất của ngành công nghệ (mặc dù NASDAQ cũng liệt kê các chứng khoán khác nhau từ các ngành khác, ví dụ như ngành tài chính, bảo hiểm và vận tải).

indices

Đầu tư như thế nào

Bạn có thể dễ dàng bắt đầu bằng việc tạo một tài khoản giao dịch, nạp tiền vào tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng. Giao dịch với thị trường các chỉ số dễ dàng hơn nhiều so với việc mua cổ phiếu. Với việc theo dõi các chỉ số thành công nhất, bạn có thể sẽ không cần quan tâm đến các tỷ giá chứng khoán và chỉ cần tập trung vào các dự báo chính xác cho việc giao dịch chỉ số.

Giao dịch chỉ số hoạt động như thế nào

Chỉ số thị trường chứng khoán có thể được chia thành các chỉ số riêng biệt và tổng hợp. Các chỉ số riêng biệt chỉ bao gồm các chứng khoán của các công ty ổn định về tài chính với hồ sơ lưu về chi trả cổ tức ổn định. Các chỉ số tổng hợp bao gồm tất cả các cổ phiếu được giao dịch trong một thị trường nhất định.
Giá của chỉ số được xác định theo hai cách. Các chỉ số bình quân theo vốn hóa thị trường tính giá trị của một chỉ số của công ty dựa trên tổng giá trị thị trường của công ty. Công ty nào càng lớn thì nó càng có nhiều ảnh hưởng tới giá trị của chỉ số.
Các chỉ số bình quân theo giá tính tỷ giá của công ty dựa trên giá cổ phiếu của công ty đó. Một công ty có một mức giá cổ phiếu cao hơn sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn đến việc thay đổi giá trị của chỉ số so với một công ty với giá cổ phiếu thấp.

Điều kiện giao dịch

Trợ lý giao dịch riêng

Phân tán rủi ro

Bạn có thể chọn thời lượng đầu tư

Đăng ký một tài khoản ADVANTAGE ngay

để trở thành một nhà kinh doanh trao đổi thành công