Công cụ

Cung cấp cho bạn những công cụ tốt nhất để kinh doanh
trên thị trường chứng khoán

Với VimaFX bạn có thể giao dịch trên bất kỳ thị trường bạn muốn. Chúng tôi cung cấp cho bạn những điều kiện thuận lợi nhất để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Với chúng tôi, bạn có thể giao dịch trên các thị trường chứng khoán lớn nhất và uy tín nhất.

Cổ phiếu

Ngày nay cổ phiếu được biết đến rộng rãi trong số các cổ đông phổ thông. Để bắt đầu, bạn chỉ cần chọn một công ty cụ thể để đầu tư vào. Hơn nữa, sở hữu cổ phiếu cho bạn quyền nhận cổ tức hoặc bán cổ phiếu của bạn cho người khác.

Chỉ số

Chỉ số cũng là một dạng giao dịch phổ biến. Mục đích chính của một chỉ số là để đại diện cho sự biến động của một thị trường cụ thể . Do đó, cách hiệu quả nhất để theo dõi một chỉ số cụ thể là hiểu các cổ phiếu tạo nên chỉ số.

Trái phiếu

Đây cũng là loại hình đầu tư phổ biến. Trong trường hợp này, một nhà đầu tư cho một thực thể doanh nghiệp hoặc chính phủ mượn tiền trong một khoảng thời gian nhất định với lãi suất cố định hoặc biến thiên. Lợi nhuận của nhà đầu tư phụ thuộc vào mức lãi suất cố định.

Hàng hóa

Giao dịch với hàng hoá là một trong những công cụ giao dịch cổ nhất. Một hàng hóa là một vật phẩm cơ bản được sử dụng trong thương mại có thể hoán đổi cho các mặt hàng khác cùng loại. Việc bán thường được thực hiện thông qua hợp đồng tương lai.

Đăng ký một tài khoản ADVANTAGE ngay

để trở thành một nhà kinh doanh trao đổi thành công