Hàng hóa

Thương mại với hàng hoá là một trong những công cụ kinh doanh cổ nhất

Một hàng hóa là một hàng hoá cơ bản được sử dụng trong thương mại có thể thay thế được với các mặt hàng khác cùng loại. Việc mua bán hàng hóa thông thường được thực hiện thông qua hợp đồng tương lai về trao đổi để chuẩn hóa số lượng và chất lượng tối thiểu của hàng hóa đang được buôn bán.

Nó hoạt động như nào

Giao dịch với hàng hoá thông thường liên quan đến một số lượng lớn các tập đoàn khác nhau, mặc dù họ có tiềm năng lớn cho đầu tư cá nhân. Trên thực tế, bạn không phải đối phó với hàng hóa vật chất, mà là với các dẫn xuất của họ, tức là cái gọi là tương lai hàng hóa. Trading Commodities là một thị trường có tính đầu cơ cao và không đòi hỏi đầu tư vào các tài sản cơ bản để có thể mang lại lợi nhuận cao cho chi tiêu ban đầu.

Bỏ vốn như nào

Bắt đầu rất dễ. Bạn nên tạo một tài khoản giao dịch, nạp tiền vào tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng.

Điều kiện giao dịch

Thời gian hiệu quả

Trợ lý Kinh doanh Cá nhân

Bảo vệ chống lạm phát

Sẵn có nhiều hàng hóa khác nhau

Đăng ký một tài khoản ADVANTAGE ngay

để trở thành một nhà kinh doanh trao đổi thành công