Trái phiếu

Đây là một loại hình đầu tư khá phổ biến

Trong trường hợp cụ thể này, nhà đầu tư cho một thực thể công ty hay chính phủ vay một khoản tiền trong một khoảng thời gian xác định với lãi suất cố định hoặc thay đổi. Lợi nhuận của nhà đầu tư phụ thuộc vào mức lãi suất cố định.

Trái phiếu hoạt động như thế nào

Trái phiếu là một dạng đầu tư có thu nhập cố định, trong đó người phát hành trái phiếu vay tiền từ nhà đầu tư. Khi bạn trở thành chủ nợ của công ty, lợi nhuận của bạn phụ thuộc trực tiếp vào lãi suất cố định.

Đầu tư như thế nào

Đơn giản bạn chỉ cần mở một tài khoản giao dịch, nạp tiền vào tài khoản, đăng nhập vào ứng dụng là bạn đã có thể sẵn sàng để bắt đầu. Lợi ích của trái phiếu là bạn có thể đầu tư bất kỳ một số lượng tiền nào đó. Vì thế công việc chính của bạn là lựa chọn trái phiếu phù hợp, cái mà sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.

Điều kiện giao dịch

Hỗ trợ giao dịch riêng

Rủi ro thấp

Thu nhập thường xuyên

Thanh khoản cao

Đăng ký một tài khoản ADVANTAGE ngay

để trở thành một nhà kinh doanh trao đổi thành công