Tài khoản

Chúng tôi đã thiết kế một số loại tài khoản để bạn có thể chọn loại đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cụ thể của bạn

Sau khi đăng ký tài khoản, tài sản của bạn sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng lớn của thế giới.
Để đảm bảo tiền và tài khoản của bạn hoàn toàn an toàn với chúng tôi, chúng tôi sử dụng các giải pháp công nghệ mới nhất, chẳng hạn như chứng chỉ SSL, cổng an toàn và nền tảng giao dịch và cập nhật giấy phép của chúng tôi thường xuyên. Nếu bạn chưa bao giờ giao dịch trước đó, bạn luôn có thể đăng ký tài khoản Demo của chúng tôi để kiểm tra kỹ năng của bạn, hoàn toàn không có rủi ro.

Advantage

$99.99

Tiền gửi tối thiểu

  24/5 hỗ trợ kỹ thuật
  Tài khoản bằng Đô la Mỹ, Euro và Bảng Anh
  Metatrader 4
  Webtrader
  Android và iOS

Hội thảo trực tuyến
Trung tâm đào tạo
Chuyên gia giao dịch cá nhân
Autochartists trực tiếp

Power

$9,999.99

Tiền gửi tối thiểu

24/5 hỗ trợ kỹ thuật
Tài khoản bằng Đô la Mỹ, Euro và Bảng Anh
Metatrader 4
Webtrader
Android và iOS
Hội thảo trực tuyến
Trung tâm đào tạo
Chuyên gia giao dịch cá nhân
Autochartists trực tiếp

Prestige

$99,999.99

Tiền gửi tối thiểu

24/5 hỗ trợ kỹ thuật
Tài khoản bằng Đô la Mỹ, Euro và Bảng Anh
Metatrader 4
Webtrader
Android và iOS
Hội thảo trực tuyến
Trung tâm đào tạo
Chuyên gia giao dịch cá nhân
Autochartists trực tiếp

Tài khoản demo

Thử kinh doanh trực tuyến theo thời
gian thực và điều kiện thị trường thực