Bảo mật

Chúng tôi muốn đảm bảo tiền của các bạn được an toàn

Vấn đề bảo mật của các khách hàng và sự an toàn về tài sản của họ là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối nếu có được sự cộng tác của các bạn. Dưới đây là những điểm chính về việc duy trì tính bảo mật của tài khoản và tài chính của bạn cũng như các thủ tục liên quan đến sự an toàn chúng tôi khuyên bạn nên tuân theo. Vui lòng dành thời gian để đọc các điểm sau.

Bảo mật các trang web với công nghệ bảo mật SSL

Trên website VimaFX chúng tôi sử dụng công nghệ chứng chỉ bảo mật tiên tiến hàng đầu thế giới SSL (Secure Sockets Layer): RapidSSL. Công nghệ này cho phép chúng tôi mã hóa dữ liệu được gửi đến và từ máy chủ, giúp giữ các thông tin chi tiết có giá trị của khách hàng được an toàn.

Tại sao cần sử dụng chứng chỉ SSL?

SSL được sử dụng để mã hóa các chi tiết cá nhân như mật khẩu, số thẻ tín dụng, địa chỉ và các dữ liệu nhạy cảm khác. Đây là một giao thức bảo mật thiết lập một liên kết mật mã giữa trình duyệt và máy chủ, đảm bảo rằng tất cả dữ liệu lưu chuyển giữa chúng được riêng tư. Khi xác thực bảo mật xảy ra, tất cả các máy chủ, ngoại trừ máy chủ được chọn, sẽ nhận được các dữ liệu đã bị đổi tín hiệu hoặc là không đọc được. Điều đó giúp bảo vệ thông tin của bạn từ bất cứ ai có ý định đánh cắp nó.

Đăng ký một tài khoản PRIME ngay

để trở thành một nhà kinh doanh trao đổi thành công